Den alminnelige aldersgrensen i staten heves til 72 år i den nye borgerlige regjeringsplattformen.Pensjonsreformen fortsetter, og vi øker den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år. I tillegg skal antall ansatte i statsforvaltningen være lavere i 2021 enn i 2017, heter det i en melding på Høyres hjemmeside.Her heter det også at kommunereformen skal videreføres og regionreformen skal gjennomføres, noe som skal føre til at det totalt vil bli færre heltidspolitikere.(©NTB)