Polsk firma underbetalte ansatte – må betale bot på en halv million kroner

Et polsk byggefirma skal gjentatte ganger ha brutt forskriften om minstelønn og ble dermed ilagt en bot av Arbeidstilsynet på en halv million kroner.

Magasinet Fri Fagbevegelse skrev at Arbeidstilsynet i februar for tre år siden dukket opp uanmeldt på en byggeplass i Mjøndalen. Formålet med tilsynet var å sjekke at arbeiderne der hadde allmenngjort lønn, altså fastsatt minstelønn.På byggeplassen traff tilsynet to polske stillasmontører, som var ansatt i det polske firmaet Wena Alicja Kaczynska fra Gdynia, som arbeidet for firmaet Stillastjenester. Ingen av de to stillasmontørene hadde den fastsatte minstelønna.Avdekket flere funnI august i fjor var Arbeidstilsynet igjen ute på tilsyn. Denne gangen på et bygg i Haugesund. Det var det samme firmaet som arbeidet på byggeplassen i Mjøndalen, nemlig Stillastjenester, og arbeidet ble nok en gang utført av tre stillasmontører innleid fra det polske firmaet.Tilsynet avdekket at de tre polakkene tjente 162 kroner i timen, hvilket var lavere enn den allmenngjorte lønnen de hadde krav på. Da Arbeidstilsynet varslet om at de ville bli ilagt et overtredelsesgebyr, svarte Wena at de bare fulgte tariffavtalen som Stillastjenester hadde inngått.Arbeidstilsynet svarte det polske firmaet at dersom Wena ønsker å benytte seg av denne tariffen, må bedriften være medlem av Norsk Industri, de ansatte medlemmer i Fellesforbundet og det må opprettes tariffavtale.Klaget vedtaketEttersom Wena tidligere var tatt for å underbetale de ansatte, mente Arbeidstilsynet på Vestlandet at det var på sin plass å ilegge firmaet et overtredelsesgebyr på én million kroner, hvilket er det største som Arbeidstilsynet har ilagt en bedrift for brudd på allmenngjøringsloven.Wena klaget vedtaket inn for Direktoratet for Arbeidstilsynet. Direktoratet mente saken var alvorlig og at firmaet skulle ilegges overtredelsesgebyret. Det ble derimot halvert av direktoratet.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også