Skuffende tall fra Storbritannia

Nøkkeltall fra Storbritannia tikker inn.

Næringsliv

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel, inklusive drivstoff, var ned 0,9 prosent i desember, sammenlignet med måneden før, og opp 3,0 prosent på årsbasis.Det var ventet at detaljomsetningen, inklusive drivstoff, ville være ned 0,8 prosent på månedsbasis og opp 3,6 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender.Eksklusive drivstoff falt detaljhandelen med 1,3 prosent på månedsbasis. På årsbasis var det en oppgang på 2,6 prosent.Her var det ventet en nedgang på 0,6 prosent på månedsbasis og en oppgang på 3,9 prosent på årsbasis.

storbritannia
detaljhandel
Nyheter
Næringsliv