Spår god vekst i 2019

Ivan Kverme

Norsk Industri spår solid vekst for 2019.

Industrien vil ha en vekst på mellom seks og åtte prosent i 2019, spår Norsk Industris konjunkturrapport.200 av Norges største industribedrifter har meldt inn om sine framtidsutsikter i den omfattende undersøkelsen. Prognosen i rapporten er at sysselsettingen i industrien vil vokse med to prosent i løpet av året.- Særlig er det prosessindustrien som nå investerer. Utviklingstillatelsene i oppdrettsnæringen bidrar også med store fastlandsinvesteringer. Økte investeringer sikrer arbeidsplasser over tid, skriver Norsk Industri.Et oljecomeback trekkes også fram som en viktig årsak til den positive utviklingen.- Etter flere harde år med kraftig nedskalering gjør oljeindustrien i år comeback. Hjemmemarkedet har holdt seg oppe takket være Johan Sverdrup. Nå våkner også det internasjonale markedet igjen. Leverandørindustrien innstiller seg på flere mindre utbygginger og dels vridning over mot nærliggende markeder, skriver organisasjonen i sin gjennomgang av rapporten.(©NTB)