Større overskudd for Tyskland

Nøkkeltall fra Tyskland tikker inn.

Tysklands handelsbalanse viste et overskudd på 19,0 milliarder euro i november, mens det var ventet et overskudd på 18,0 milliarder euro, ifølge Direkt Makro.Eksporten falt 0,4 prosent, mens importen falt 1,6 prosent sammenlignet med foregående måned,Her var det ventet et fall for eksporten på 0,4 prosent og at importen skulle være uendret. Driftsbalansen viste samtidig et overskudd på 21,4 milliarder euro.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker