Svensk selskap vil grave etter gull på Finnmarksvidda

Svenske Arctic Minerals AB har fått rett til utvinning av gull og kobber i Kautokeino. Selskapet lokker med mange hundre nye arbeidsplasser.

Like før jul ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)  selskapet utvinningsrett i Biedjovággi i Kautokeino. Gull- og kobberforekomsten er så stor at det «vil gi et positivt økonomisk bidrag», mener DMF. Arctic Minerals AB mener det ligger an til gruvedrift i 25 til 30 år.– Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplasser tilknyttet gruvedriften. For resten av lokalsamfunnet kan dette ganges med tre som følge av ringvirkningene, sier styremedlem Hanne Markussen Eek i selskapet til NRK.Utredning– I løpet av 2019 skal vi innlede samtaler med kommunen om å starte arbeidet med en konsekvensutredning, sier hun.Flertallet i kommunestyret i Kautokeino har flere ganger sagt nei til ny gruvedrift i kommunen. Flertallet har også sagt nei til konsekvensutredning. Før en eventuell start må planene gjennom en omfattende saksbehandling som kan ta flere år.Vedtaket kommer overraskende på Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap).– Dette må jeg undersøke nærmere. På generelt grunnlag kan jeg si at det er svært viktig med dialog i forkant, slik at man unngår usikkerhet og frykt, sier Vasara til NRK.- UrealistiskSametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), kaller prosjektet urealistisk.– Utvinning betinger avtale med grunneier. Det kan ikke gjøres noen inngrep i grunnen før selskapet har fått samtykke fra grunneieren, påpeker hun.Grunneier i området er Finnmarkseiendommen (FeFo) som i 2006 overtok eiendomsretten til 95 prosent av arealet i Finnmark fra Statskog.I Finnmarksloven heter det at grunn og naturressurser i Finnmark fylke skal forvaltes «på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»(©NTB)