- Vi er maktesløse

Sauebønder fra hele landet har fått nok av regjeringens rovdyrpolitikk. 

Næringsliv

– Beitedyrene blir drevet fra skanse til skanse, sier Erling Semmingsen fra Hedmark.Semmingsen var en av flere tusen som møtte opp foran Stortinget tirsdag.– Vi er maktesløse i å gi dyrene vern mot rovdyr, sier sauebonden.Han slapp selv 440 sauer på beite i år. Normalt sender beitelaget han er del av ut 2.200 sauer, men de holdt tilbake mange dyr på jorder og beredskapsområder. Av de 1.150 sauene som ble sendt ut i utmark, ble likevel bortimot 400 tatt, ifølge Semmingsen.– Beitedyrene blir drevet fra skanse til skanse. Det er stadig større trøkk fra rovdyr, og ulven i særdeleshet. Vi har gjort masse tiltak, men likevel ble så mange tatt, sier Semmingsen.Han påpeker at dette skjer til tross for at han befinner seg i et område som er prioritert for beitedyr.– Vi som driver med beitedyr, forholder oss til reglene Stortinget har vedtatt, men føler ikke regjeringen gjør det. Rovdyrforliket går ut på at det skal være 4–6 ynglinger i året, men i stedet har regjeringen lagt opp til 10–11 ynglinger. Det blir ikke holdbart, sier han.Semmingsen påpeker at de forvalter en over tusen år gammel tradisjon for matproduksjon.(©NTB)

bønder
stortinget
sauebønder