Partiet Rødt anmeldte selskapet før jul, men har altså ikke nådd fram, skriver .– Saken er henlagt og overført til forvaltningen. Bak avgjørelsen ligger en skjønnsmessig vurdering av at vi ikke trenger å kjøre dette i straffesporet. Vi har vurdert kapasitetsbruk og sjansen for å komme i mål, sier politiadvokat Kristin Rusdal til avisen. Hun mener saken har et sivilrettslig preg.Forbrukertilsynet jobber allerede med å utrede om Fredensborg har brutt markedsføringsloven.Konsernjurist Anders Tveter i Fredensborg sier henleggelsen er «riktig og som forventet». Rødts Eivor Evenrud er derimot skuffet over avgjørelsen.– Jeg reagerer på at saken bare blir henlagt. Vi anser dette som et lovbrudd som bør etterforskes, som var en av dem som sto bak anmeldelsen for brudd på markedsføringsloven.– Nå kommer vi til å gjøre et nytt forsøk og anmelde grovt uaktsomt bedrageri, sier Evenrud.(©NTB)