Ansatte i finans, kommune og helse ble lønnsvinnere i fjor

Folk som jobbet med finanstjenester hadde en lønnsvekst på 3,1 prosent i fjor, mens veksten var på 2,9 prosent for kommuneansatte.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at lønnsveksten var høyest i disse to yrkesgruppene, sammen med helseforetakene hvor lønnsveksten var på 3,25 prosent og Spekter-bedriftene utenom helseforetakene (+2,9 prosent).Det presiseres at lønnsøkningen i helseforetakene blant annet skyldes strukturendringer, som flere legeårsverk.Årslønnsveksten for industriarbeidere fra 2017 til 2018 er beregnet til 2,75 prosent. Det samme gjelder industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.– For de største forhandlingsområdene har beregningsutvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2017 til 2018 til 2,8 prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette, heter det i TBUs omtale av tallene.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker