Betydelig nedgang i våpeneksporten i 2018

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i fjor, nær 900 millioner kroner mindre enn toppåret 2017. NATO-landene er vår største våpenkunde.

Tallgrunnlaget baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly, opplyserStatistisk sentralbyrå (SSB).Nedgangen fra fjoråret skyldes i hovedsak en halvering av eksport innen gruppen «våpen og våpendeler», som er redusert med 840 millioner kroner.Mye av eksporten gikk til NATO-land. Av den samlede verdien på 2,5 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 1,6 milliarder, eller omtrent 65 prosent, til NATO-land. Dette er en nedgang på 101 millioner kroner fra 2017.Blant NATO-landene er USA den største mottakeren med en import på 832 millioner kroner, 180 millioner mer enn året før. Av øvrige NATO-land er Polen en stor importør med en import på 330 millioner.Land utenfor NATO-samarbeidet importerte norske våpen for omtrent 893 millioner kroner, nesten en halvering fra året før.Nedgangen skyldes i hovedsak en halvering av våpeneksporten til Oman alene, som hadde en spesielt høy import i 2017. Med en import på 493 millioner kroner var likevel Oman det landet som importerte nest mest våpen fra Norge i fjor.Blant andre land i Midtøsten reduserte Saudi-Arabia sin import fra 42 millioner kroner i 2017 til under en million kroner i fjor.(©NTB)