Dette kan føre til kraftig eksportfall fra jordbruket

Nedleggingen av pelsdyrnæringen og kutt i eksportstøtten til ost kan føre til at eksporten fra norsk jordbruk vil gå kraftig ned de neste årene.

Tall fra Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, viser at fallet i eksportverdien kan bli på rundt 1,2 milliarder kroner, eller så godt over halvparten av den samlet eksporten av viktige varer fra norsk primærjordbruk, skriver Nationen.– Eksporten av norske jordbruksvarer er dømt til å gå ned ganske kraftig de neste årene. Jarlsberg er størst og pelsdyr nest størst, og pelsdyr er den eneste genuint eksportrettede næringen i norsk jordbruk. Fra et samfunnsøkonomisk og handelspolitisk synspunkt er det dypt beklagelig, sier prosjektleder Bjørn Eidem i Ruralis, som sammen med Hanne Eldby i AgriAnalyse har laget en rapport om sjansen for satsing på eksport av norske jordbruksvarer.Eksporten av varer fra norsk primærjordbruk var på rundt 2,1 milliarder kroner i snitt per år i perioden 2015 til 2017. Den største kategorien var melk og meierivarer, som utgjorde 36 prosent av totalen. På andreplass var skinn fra pelsdyr, som sto for 21 prosent av totalen.I rapporten konkluderer Eidem og Eldby at sjansen for eksport er avgrenset. En av årsakene er høyt kostnadsnivå.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker