Elden mener dommerne har brukt loven feil

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener fagdommerne har gått bort fra det som ble sagt i rettsbelæringen og ikke forholdt seg til lovens intensjon.

Det går fram av anken som er skrevet av Jensens forsvarer John Christian Elden, melder NRK.Mandag ble Eirik Jensen først delvis frikjent av juryen før de tre fagdommerne etter en drøy time satte kjennelsen til side. Hele saken skal dermed behandles på nytt, med mindre Jensen vinner fram med sin anke til Høyesterett.I anken argumenterer Elden blant annet med at tilsidesettelsen rimer dårlig med dommerens rettsbelæring til juryen.Egen bevisvurdering– Det som i realiteten har skjedd, er at fagdommere har latt sin egen bevisvurdering telle avgjørende inn ved å overprøve de som etter loven har kompetanse til å gjøre dette – nemlig lagretten (juryen). Og da tillater jeg meg også å minne om all forskning rundt bevisvurdering, som tilsier at jurister ikke er bedre rustet enn folk flest til å vurdere troverdighet eller pålitelighet, skriver Elden i anken.Siden fagdommerne ikke begrunner hvorfor de mener Jensen utvilsomt er skyldig, må Høyesterett vurdere hva som er mest sannsynlig, mener Elden. Og dersom de ikke har ment at juryen har vist grov uforstand, må den settes til side, argumenterer forsvareren.Nå når anken er levert skal motparten, Spesialenheten for politisaker, formulere sitt tilsvar før alle dokumentene sendes over til Høyesterett. Så skal anken utredes før tre av dommerne i ankeutvalget skal avgjøre saken.Kan ta uker og måneder– Anken vil bli behandlet som enhver annen sak som kommer til oss. Så lenge vi ikke vet hva som kommer, er det vanskelig å kunne si hvor lang tid dette vil ta, sier utredningsleder Birthe Aspehaug Buset i Høyesterett til NTB.Hun sier at det vanligvis tar fire til fem uker for ankeutvalget å behandle en sak. De kommer først til utredningsenheten, som deretter sender dem videre til ankeutvalget. Enheten skriver en sammenfatning av saken til utvalget som tar den opp til behandling.Anken blir enten forkastet eller tatt til følge. Skjer det siste, vil juryens kjennelse om frifinnelse bli stående.Dersom Høyesterett ikke setter fagdommernes avgjørelse til side, går det mot ny rettssak uten jury og med nye dommere. Det er ennå usikkert om det vil skje etter de gamle reglene, med tre fagdommere og fire lekdommere, eller etter den nye ordningen, med to fagdommere og fem lekdommere.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også