EU viderefører ståltoll

EUs beskyttelsestoll på stål blir nå gjort varig. Norge er fortsatt unntatt.

EU innførte den nye ståltollen på midlertidig basis i juli i fjor, men har nå fått et definitivt regelverk på plass. Det nye regelverket trer i kraft lørdag, opplyser EU-kommisjonen.EUs beskyttelsestiltak kommer som en konsekvens av ekstratollen på stål og aluminium som USAs president Donald Trump innførte i fjor vår.Beskyttelsestiltaket innebærer ekstratoll på 25 prosent når importen overskrider en bestemt kvote.De tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein er alle unntatt.(©NTB)