Ferske nøkkeltall fra Europa

Både fra eurosonen og flere europeiske land har det tikket inn foreløpige PMI-tall tirsdag.

Næringsliv

De europeiske innkjøpssjefenes sammenstilte forventningsindeks (PMI) endte på 51,0 i januar, viser endelige tall.De foreløpige PMI-tallene viste en indeks for januar på 50,7.Også fra enkeltland i Europa har det tikket inn foreløpige PMI-tall:Tyskland: 52,1 (ventet 52,1)Frankrike: 48,2 (ventet 47,9)Spania: 54,5Italia: 48,8Sverige: 54,1 Storbritannia: 50,3

pmi
eurosonen