Flere sykehusansatte sagt opp etter trakasseringsvarsler

Tre ansatte ved Oslo universitetssykehus mistet i fjor jobben på grunn av varsler om trakassering. Totalt kom det ni varsler ved sykehuset i 2018.

Sykehusets varslingsombud konkluderte med at det forelå kritikkverdige forhold ved de tre varslene, skriver Aftenposten. En av de oppsagte var i en lederstilling.Seks av de ni varslene i fjor ble levert direkte til varslingsombudet. Sykehuset gjorde det enklere å varsle om trakassering etter metoo-kampanjen. Ledelsen antar at det er årsaken til fjorårets økning. I 2017 kom det ingen varsler.Mens personaldirektør Susanne Flølo mener sykehusets varslingsavdeling er rustet til å behandle sakene, er Legeforeningen ikke imponert. Sjefadvokat Frode Solberg i Legeforeningen har bistått en kvinnelig varsler som sluttet ved sykehuset fordi hun etter åtte måneder opplevde saksgangen som belastende.– Det har vært en stor belastning for legen som varslet, og sikkert også for ham som ble varslet om. Det er viktig i slike saker at arbeidsgiver sørger for progresjon i saksbehandlingen, sier Solberg.Juridisk rådgiver Randi Borgen ved sykehuset svarer at sakene tar lang tid å behandle fordi det er viktig å gjøre et grundig arbeid.(©NTB)