Forsker: - Jeg har aldri hørt om noe lignende

Forsker kaller den polsk-norske diplomatstriden for «spektakulær».

Jakub Godzimirski, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), betegner den diplomatiske krisen mellom Norge og Polen som «spektakulær».Mandag ble den polske konsulen i Norge Slawomir Kowalski erklært uønsket som diplomat i Norge. Polen svarte med samme mynt og utviste en norsk konsul fra landet.– Jeg har aldri hørt om noe lignende, sier Godzimirski til Aftenposten.Forskeren poengterer at Kowalski er sendt som diplomat til Norge for å ta seg av konsulære saker. Barnevernssaker inngår i dette.– Mange mener at barnevernet utøver sin myndighet på en kontroversiell måte. Når han sendes ut, så forsvinner personen. Problemet forsvinner ikke, sier Godzimirski.– OverrasketHan ser for seg at den diplomatiske krisen kan føre til at polske statsborgere velger å forlate Norge.– Politiske krefter i Polen vil bruke dette for å få hentet polakker hjem. Det har vært et ønske lenge, sier Godzimirski som er overrasket over utfallet i saken.– Jeg trodde at man skulle finne en mykere landing enn det som ble tilfellet, sier han.Gjentatte klagerKonstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad i Utenriksdepartementet sa mandag til NTB at det er skuffende at Polen velger gjengjeldelse i denne saken.– Vi har ikke fått klager fra polske myndigheter på norske diplomaters oppførsel i Polen. Det er derfor helt urimelig at Polen som en reaksjon utviser en norsk diplomat, sa hun.Kowalski ble ifølge Enstad erklært uønsket som diplomat i Norge fordi hans personlige oppførsel ikke er forenlig med hans rolle og status som diplomat. Utenriksdepartementet har mottatt gjentatte klager på konsulen, som blant annet går ut på truende og til dels voldelig oppførsel mot offentlige tjenestemenn, og at han har hindret dem i deres arbeid.(©NTB)