Gir 600 millioner til innovasjon

Regjeringen gir 600 millioner til innovasjon i næringslivet.

Regjeringen gir 600 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til spesielt innovative bedrifter over hele landet og innenfor en rekke næringer.– Regjeringen satser tungt på forskning og innovasjon i bedriftene fordi det skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet, og fordi det er viktig for å omstille Norge, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).Det er til sammen 55 prosjekter av 133 søkere som denne gangen får pengestøtte fra Forskningsrådet. Søknadene beskrives som svært gode, og flere enn 60 prosent av prosjektene oppnår en karakter som gjør at de er kvalifisert for støtte, opplyser Forskningsrådet.– Vi ser et stort spenn i tematikken, mange nye søkerbedrifter, og mye spennende samarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner i søknadene. Jeg tør påstå at omstillingen av Norge er i ferd med å ta fart, sier direktør John-Arne Røttingen.Pengene bevilges gjennom Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som er et av Forskningsrådets største programmer. Formålet er å finansiere innovasjonsrettede forskningsprosjekter som skal gi høy verdiskaping både for bedriftene som deltar og for samfunnet. Det er næringslivet selv som tar initiativ til prosjektene.(©NTB)