Holmsbu Spa & Resort konkurs

Hotellet har slitt med dårlig lønnsomhet år etter år.

Holmsbu Spa & Resort, Nye Holmsbu, Holtnes Drift og Nye Holmsbu Invest har i dag levert begjæring om oppbud til skifteretten.Det bekrefter styreleder i selskapet, Ingvald Fardal, til E24.Holmsbu Spa & Resort ble åpnet i 2003 av Estatia, som slo hotellets driftsselskap konkurs i 2009. Eiere av hotellet gikk inn med kapital og startet opp driften på ny i 2009. Hotellet har deretter slitt med dårlig lønnsomhet år etter år, skriver Fardal til E24.Styrelederen forteller til avisen at det høsten 2016 ble satt inn et nytt styre og nytt lederteam. Det nye lederteamet iverksatte mange tiltak, men har ikke lykkes med å sikre lønnsom drift. Dagens eiere bidro også med ytterligere kapital i 2016, 2017 og 2018. Saken oppdateres.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også