Ivan Kverme

Industriproduksjonen falt

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen falt 1,0 prosent fra november til desember.Produksjonen i norsk industri steg 1,6 prosent i perioden oktober til desember 2018, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Over året steg industriproduksjonen 3,6 prosent.Ifølge SSB var maskinindustrien den næringen som bidro mest i negativ retning, med en nedgang på 8,5 prosent fra november til desember.Kjemiske råvarer hadde vekst i samme periode og var den næringen som bidro mest til å dempe den samlede nedgangen i årets siste måned. Les mer hos SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også