- LO sitter med sterkere kort på hånden

I år blir det kamp.

Næringsliv

I dagens morgenrapport merker Nordea Markets seg at forberedelsene til årets lønnsoppgjør er i gang.- Kampen kan bli hardere enn på lenge. LO-sjef Hans Christian Gabrielsen mener bedriftseierne har fått for stor del av kaken og vil slåss for økt reallønnsvekst, mens Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener årets oppgjør må havne under 3,0 prosent, skriver analytiker Lars Mouland.Han påpeker at arbeidstakerorganisasjonene sitter med sterkere kort på hånden, ettersom arbeidsmarkedet er strammere enn på lenge, samtidig som økte oljeinvesteringer vil gi ytterligere kamp om arbeidskraften de neste par årene.- Lønnsomheten i oljeselskapene er god, og de vil nok åpne lommeboken for å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Teknisk beregningsutvalg (TBU) kom i går med sine anslag som viser at lønnsveksten i fjor ble på 2,8 prosent. Høye strømpriser gjør at reallønnsveksten likevel ble borte, og det gir ekstra kampvilje for LO i årets oppgjør, konkluderer Mouland. 

LO
hans-christian gabrielsen
lønnsoppgjøret
norsk industri
stein lier-hansen
nordea
lars mouland
tbu
Nyheter
Næringsliv