Lundin skal bore fem brønner

Fem pilotbrønner skal bores.

Lundin skal bore fem pilotbrønner på Luno II, ifølge TDN Direkt som viser til dokumenter fra Oljedirektoratet.Riggen «Leiv Eiriksson» skal benyttes til arbeidet.Forventet oppstart av boringen er 1. juni 2019. Det endelige oppstartstidspunktet er ifølge Lundin avhengig av resultatene fra letebrønnen Jorvik og muligens også Goddo.Lundin er operatør på Luno II.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også