Nøkkeltall fra USA

Sammenstilte tall for endelig innkjøpssjefsindeks i USA var 54,4 i januar.Endelig tall for tjeneste-PMI var 54,2 i januar, ifølge Direkt Makro.De amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM) for tjenesteytende sektor var 56,7 i januar, ned fra 58,0 i desember.Det var ventet en indeks på 57,2, ifølge Direkt Makro.