Norsk økonomi vokser

Næringsliv

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,9 prosent sesongjustert i fjerde kvartal 2018, ifølge SSB.Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge var ventet å stige 0,8 prosent i kvartalet, ifølge TDN Direkt.Samlet BNP var 0,5 prosent i kvartalet, sammenlignet med uendret foregående kvartal.

bnp
norge