Norsk verftsindustri bidro til økt industriproduksjon

Norske verft sørget for å heve den totale industriproduksjonen med 1,7 prosent fra 2017 til i fjor.

Næringsliv

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver at årsaken er at norske verft nå i større grad bygger cruiseskip og ferger enn fartøy til olje- og gassektoren.Etter noen år med fall i norsk industriproduksjon som følge av nedturen i olje- og gassektoren fra 2014, flatet produksjonen ut mot slutten av 2016 og snudde til en liten vekst i 2017.Mye av veksten skyldes en oppgang i bygging av skip og oljeplattformer på 18 prosent. Den delen av næringen som jobber med skipsbygging vokste mest, med en økning på hele 43 prosent sammenlignet med 2017.Nest øverst på listen over hvilke næringer som bidro mest til den samlede økningen i industriproduksjonen i fjor, kommer næringen metallvarer, som hadde en oppgang på 7,6 prosent sammenlignet med 2017.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv