Prai kjemper videre mot Oslo kommune

Taxiappen Prai og styreleder Ørjan Svanevik gir seg ikke i kampen for å effektivisere drosjemarkedet.

Foto: Scanpix

- Vi har hele tiden vært innstilt på at det vil bli en tøff kamp å få effektivisert og digitalisert drosjemarkedet, gitt motstanden fra lite fremtidsfokuserte byråkrater, sier styreleder Ørjan Svanevik i taxiappen Prai til Hegnar.no.Siden Prai, under ledelse av Usman Saleem, ble lansert i april 2018 har selskapet kjempet en hard og innbitt kamp mot Oslo kommune for at kundene skal få nyte hele spekteret av mobilapplikasjonens tjenester.  I en rykende fersk dom har imidlertid Oslo tingrett fastslått at appen i sin opprinnelige form fortsatt er ulovlig i Norge. - I denne omgang gikk dommen, under sterk tvil, i favør av Oslo Kommune sin motstand mot digitalisering, effektivisering, og miljøforbedringer, sier Svanevik til Hegnar.no, og forteller at de vil anke saken videre til lagmannsretten.Fremmer konkurranseGjennom Prais mobilapp, kan kunder enkelt «praie» løyvehavende taxier som befinner seg i nærheten, uten å gå via drosjesentralene, og noe som skal bidra til å effektivisere markedet.Ved å knytte til seg løyvehavende taxier, og bruke taksameteret, har Prai fra flere hold fått forsikret seg om at de holder seg innenfor regelverket, i motsetning til for eksempel Uber som brukte sjåfører uten løyve.«Prai tilbyr en elektronisk markedsplattform og er ingen drosjesentral. Prai yter ikke en transporttjeneste og omfattes derfor ikke av yrkestransportlovgivningen eller drosjeforskriften», anførte Prai i rettsaken mot Oslo kommune.«(..) det er derfor heller ikke noe behov for å vurdere Prai som en drosjesentral. Tvert imot fremmer Prai konkurranse i drosjemarkedet, reduserer tomkjøringen og bidrar til en mer miljøvennlig utnyttelse av bilparken i drosjenæringen. Prai bidrar også til en mer gjennomsiktig transaksjonsprosess, ettersom bestillingen går gjennom Prai-applikasjonen og sjåføren bruker taksameteret for å oppfylle sin rapporteringsplikt», het det videre.Oslo kommune hevdet imidlertid at tjenesten tilbyr organisert drosjeformidling og derfor fungerer som en sentral, noe som krever tillatelse etter yrkestransportlovgivningen.  «Etter kommunens syn er det ikke gitt at Prai-applikasjonen fører med seg en miljøgevinst, økt konkurranse eller mer effektiv bruk av kapasiteten i drosjenæringen», anførte Oslo kommune.Det ble også lagt vekt på at Prai får et konkurransefortrinn ved at tjenesten kan «prise sine tjenester - som konkurrerer med andre drosjesentralers formidling av bestillingsoppdrag - uten de utgiftene som drosjesentralene har gjennom sine lov- og forskriftsfastsatte plikter». Tilpasser seg inntil videreØrjan Svanevik forteller at Prai, inntil anken er avgjort i lagmannsretten, må fortsette med det lovlige konseptet for billige turer, som er tilpasset kommunen. - Det vil si at Prai må ha avtaler med sentraler og integreres i taksameteret, og ikke direkte med drosjeeiere. Kommunen frarøver dermed mange drosjeeiere muligheten til å motta bestilling av turer direkte fra Prai sin applikasjon til egen mobiltelefon, da disse sjåførene er pålagt å trykke avslå for hver slik forespørsel, sier han.Prai har blant annet inngått et samarbeid med Scandinavian Taxi, som innebærer at Scandinavian Taxi bruker Prais plattform.KomiskSvanevik mener det er komisk at en drosjesjåfør fritt kan motta en bestilling fra kundene sine via amerikanske apper som Facebook, Instagram, Snapchat eller Whatsapp, men ikke bestillinger via norske Prai, som må innom sentralen sitt datasystem.Han påpeker det faktum at potensialet for effektivisering i drosjenæringen er enormt.Ifølge Svanevik har drosjene i Oslo en teoretisk kapasitet til å frakte 700.000 passasjerer i døgnet, mens det faktisk passasjerantallet er rundt 18.000.- Det tilsvarer en kapasitetsutnyttelse på mikroskopiske 2,5 prosent, konstaterer Svanevik og legger til at drosjene i snitt er uten passasjerer hele 21,5 timer i døgnet. I tillegg påpeker han på manglende transparens i prisingen som gjør at samme tur kan ha helt forskjellige priser uten at kundene er klar over dette.Regjeringen vil ha endringer I høst varslet Regjeringen et ønske om endringer i drosjenæringen.I et høringsnotat skrev Samferdselsdepartementet at de etter en nærmere titt på drosjenæringen hadde konkludert med at det er varierende kvalitet på tjenestene, og at konkurransen i markedet ikke fungerer godt nok.I høringsnotatet snakket samferdselsminister Jon Georg Dale varmt om økt liberalisering av bransjen.- Etterspørselen etter drosje i byene er stor. Her vil åpen konkurranse regulere bransjen. Folk er vant til enkel tilgang til transporttjenester gjennom mobilapplikasjoner. Med en liberalisering kan nye aktører etablere seg, så lenge de følger lover og regler, mente han.Videre ble det foreslått å oppheve ordningen med behovsprøving og antallsregulering.- Det er lett å forstå at Samferdselsdepartementet nå har foreslått å ta fra kommunen ansvaret for drosjer. Dette henger også sammen med sentrale politikere sitt ønske om å legge til rette for rask digitalisering av transporttjenestene i Norge, sier Svanevik. - Prai vil nå fortsette med sitt lovlige konsept med sentralavtaler, og utvikle teknologien og brukeropplevelsen videre. Så får vi håpe at fornuften vil seire etter hvert, sier han.