Reinfamilier vil ta kampen mot gruvedrift til retten

Sju reinfamilier i Finnmark lover å kjempe mot gruva i Kvalsund. De mener regjeringen bryter både FN-konvensjoner og grunnloven.

Næringsliv

– Vi vil begjære vedtaket ugyldig. Sju reindriftsfamilier vil miste sitt livsgrunnlag. Det er en tragedie, sier advokat Anja Jonassen til NTB.Advokaten representerer de sju familiene, som har rundt 3.000 dyr i området der Næringsdepartementet nå har sagt ja til gruvedrift. Departementet pålegger gruveselskapet Nussir å redusere driften under kalvingen og flere andre tiltak for å skjerme reinen, men Jonassen tror ikke det vil være mulig å drive med rein der gruva er.– Reineierne er overrasket at myndighetene kan legge til grunn at reinsdyrene deres vil kalve i et industriområde. Det strider mot all logikk, sier hun.Familiene vil derfor nekte å godta ekspropriasjonsvedtaket som må til for å starte gruvedriften. Da vil familiene bli saksøkt og dermed kommer saken inn for retten, opplyser Jonassen. Der vil hun argumentere med at gruvetillatelsen strider mot FNs rasediskrimineringskonvensjon og menneskerettighetene, så vel som grunnlovens vern av samiske rettigheter.Familiene kan også klage saken inn for FN-konvensjonenes klageorganer og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.– Familiene har tusen års drift bak seg. Det er overraskende at myndighetene vil ødelegge denne kulturarven på grunn av noen tiårs profitt fra gruvevirksomhet, sier Jonassen.Det samme reindriftsområdet blir også berørt av en planlagt kraftlinjeutbygging. Denne vil gå gjennom et annet kalvingsområde i Kvalsund, og rammer andre reindriftsfamilier, opplyser Jonassen.Staten ble i høst dømt til å betale erstatning for tapte reinbeiteområder som følge av denne kraftlinjen.(©NTB)

nussir
gruve
næringsdepartementet
rein
menneskerettigheter
Nyheter
Næringsliv