Rekrutterer fortsatt mest menn

Advokatselskapene har som mål å øke kvinneandelen blant partnerne, men likevel er færre enn en firedel av de nye partnerne i de største firmaene kvinner.

En gjennomgang DN har gjort viser at Norges tolv største advokatfirmaer som spesialiserer seg på å gi juridisk rådgivning for selskaper, utnevnte 32 nye partnere i år, og av dem er kun sju kvinner.– Jeg hadde virkelig håpet at det var flere kvinner blant årets nye partnerne. Endringene skjer ikke raskt nok, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.Jussprofessor Geir Woxholth ved Universitetet i Oslo etterlyser samsvar mellom ord og handling i bransjen.– Firmaene forklarer den lave andelen med at man må se dette over et tidsperspektiv, og at de har flere kvinner som blir partnere ved neste opptak eller opptaket etter. Dette opplever jeg i stor grad som eskapisme – en ren bortforklaring, sier han.Han avviser at faglig dyktighet alltid er førsteprioritet for opprykk til partner.– Hvis det hadde vært tilfellet, ville mange flere kvinner blitt tatt opp – de er faglig sett minst like gode som mennene, mener Woxholth.(©NTB)