Så mange arbeidsledige var det i januar

Tall fra NAV viser at det ved utgangen av januar var registrert 71.100 helt arbeidsledige hos NAV, tilsvarende prosent av arbeidsstyrken.Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 86.400 personer. Det tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.Ifølge brudd- og sesongjusterte tall ble det 1.200 færre helt ledige i løpet av januar og 1.300 færre helt ledige og arbeidssøkere på tiltak til sammen.- Nedgangen i ledigheten som vi har sett de siste to årene ser ut til å fortsette, selv om den har avtatt det siste året. At det er stadig bedring på arbeidsmarkedet i fylkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen er hovedårsaken til nedgangen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.