Torpedoene fjernet fra Helge Ingstad

Sjøforsvarets Minedykkerkommando har fjernet alle torpedoene fra den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

I en pressemelding fra Forsvaret kommer det fram at halvparten av torpedoene ble detonert i Hjeltefjorden torsdag ettermiddag. De resterende skal detoneres senere, uten at Forsvaret ønsker å gå nærmere inn på hvor mange det er snakk om.– De sjøvannsaktiverte batteriene i torpedoene kan reagere i kontakt med luft og forårsake brann og helseskadelig røyk. Derfor ønsker vi å være føre var. Selve eksplosivene anser vi som stabile, sier sjef for Minedykkerkommandoen (MDK), orlogskaptein Bengt Berdal.Fregatten ligger under vann i fjæra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også