USA-underskudd mindre enn ventet

Foto: AP

Tall fra USA viser at den amerikanske handelsbalansen for varer og tjenester viste et underskudd på 49,3 milliarder dollar i november.Ifølge vår makrokalender var det på forhånd ventet et underskudd på 54,0 milliarder dollar.Til sammenligning var underskuddet 55 milliarder dollar i oktober.