Antall arbeidsledige fortsetter å falle

Statistisk Sentralbyrå (SSB) er nå ute med ny rapport hvor de summerer opp 2018 og ser på konjunkturtendensene i 2019.I takt med den moderate konjukturoppgangen økte også arbeidsstyrken i 2018, noe som dempet nedgangen i arbeidsledigheten. Gjennom andre halvdel av 2018 gikk arbeidsledigheten ned fra om lag fire prosent til 3,7 prosent.NAVs sesongjusterte statistikk for antall helt ledige og summen av helt ledige og personer på tiltak viste fall gjennom andre halvår i 2018. Ifølge SSB fortsatte den nedadgående utviklingen i begynnelsen av 2019.Sesongjusterte tall fra NAV viser at 2,3 prosent av arbeidsstyrken var helt ledige i februar 2019, mens andelen var 2,5 prosent i samme periode i fjor. Summen av helt arbeidsledige og personer på tiltak utgjorde 2,9 prosent av arbeidsstyrken i februar, og dette var 0,3 prosentpoeng lavere enn samme måned i fjor, skriver SSB.En bredt basert konjunkturoppgang indikerer at sysselsettingen vil fortsette å vokse de nærmeste årene. SSBs beregninger indikerer at sysselsettingen i både privat tjenesteproduksjon og bygg og anlegg vil trekke opp samlet sysselsetting.- Høyere etterspørsel etter arbeidskraft trekker flere inn i arbeidsmarkedet, og dette vil fortsette å dempe nedgangen i arbeidsledigheten. Ifølge våre beregninger vil arbeidsledigheten holde seg om lag på 3,7 prosent i år og deretter falle til rundt 3,6 prosent mot slutten av prognoseperioden, skriver SSB.


Les også