Betalte over en halv milliard kroner for mye i strøm

Norske strømkunder betalte over en halv milliard kroner for mye i 2018.

Ifølge beregninger gjort av sammenligningstjenesten Zmarta er det i løpet av året kunder med variabelpris på strømavtalen sin som i gjennomsnitt betalte 10 prosent mer for strømmen enn de som hadde spotpris, går det frem av en pressemelding tirsdag.Strømprisene økte i snitt med 50 prosent fra 2017 til 2018 på grunn av den kalde vinteren og den ekstremt tørre sommeren. Ifølge statistikk fra SSB, hadde i gjennomsnitt 690.995 norske husholdninger variabelpris på sin strømavtale i 2018 og de betalte i gjennomsnitt 10 prosent mer enn de som hadde spotpris samme år. Det innebærer at det totalt er blitt betalt 569.726.735 unødvendige kroner for strøm, ifølge meldingen. - De siste årene har andelen husholdninger med variabelpris på strømmen minsket, noe som er positivt, men altfor mange har denne uøkonomiske avtaletypen. Det er en avleggs avtaletype som ikke fyller noen funksjon for forbrukeren. Tvert imot gir den rom for at strømleverandøren kan sette høyere priser, sier Mattias Hallgrim, CMO på Zmarta Group.


Les også