Dette kan skape trøbbel for norsk økonomi

olje, oljeplattform, rigg, oljerigg

SSB har sluppet sin ferske konjunkturrapport. Dette er spådommene.

Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Enda lavere vekstutsikter internasjonalt eller et markert varig fall i oljefondet kan likevel skape problemer for bedrifter og finanspolitikken, melder Statistisk sentralbyrå i en fersk konjunkturrapport, «Konjunkturtendensene 2019/1».«Den internasjonale oppgangskonjunkturen er forventet å fortsette for syvende år på rad i 2019. Med utsikter til et svakere internasjonalt konjunkturforløp, fortsatt usikre globale handelsforhold og intern uro, spesielt i Europa, ser vi for oss at vekstforløpet vil bli svakere enn det vi la til grunn for våre prognoser sist», skriver SSB.De påpeker at nedsiderisikoen fortsatt er stor, spesielt med hensyn til det realøkonomiske forløpet.«Muligheten for at vi skal få en ytterligere opptrapping av pågående handelskonflikter er fremdeles til stede», heter det i rapporten.KonjunkturnøytralSSB påpeker at mye av oppgangen som er bak oss i norsk økonomi var preget av ekspansiv finanspolitikk, lave renter og lønnsmoderasjon.«Gjennom fjoråret har finanspolitikken blitt mer nøytral, lønnsveksten har tatt seg litt opp og Norges Bank har økt renta for første gang på mer enn to år. Disse drivkreftene ser ut til å gi nøytrale eller kontraktive impulser i årene som kommer», heter det.SSB trekker frem at det for petroleumsinvesteringene er motsatt, og at det her ventes markert vekst i 2019.«Samlet sett ser det ut til at norsk økonomi vil være nær konjunkturnøytral i hele perioden fram mot 2022», påpekes det.Ifølge SSBs spådommer ventes det at bruken av oljepengene vil bli på i overkant av 2 prosent av oljefondets verdi i 2022.«En slik moderat bruk av oljepenger er rimelig utfra konjunktursituasjonen fram mot 2022, ønsket om å skaffe seg en buffer for å møte eventuelt store endringer i oljefondets verdi og behovet for å finansiere økte utgifter knyttet til en aldrende befolkning», heter det i rapporten.Les hele rapporten her. Mer fra rapporten:SSB spår boligprisene Skal bruke 173 milliarder på oljeinvesteringer SSB øyner fire renteøkninger Antall arbeidsledige fortsetter å falle Dette tror SSB om kronekursen


Les også