Dette tror SSB om kronekursen

SSB tror på uendret kronekurs fremover

I en rapport torsdag morgen skriver SSB at de legger til grunn en uendret valutakurs i prognosene fremover.- Målt ved den importveide kronekursen var krona like svak i 2018 som året før, men 0,8 prosent sterkere enn i 2016 da krona var rekordsvak. Krona svekket seg på slutten av 2018 og har holdt dette nivået inn i 2019. I prognosene framover legger vi til grunn uendret valutakurs framover. På årsbasis innebærer det en svekking av krona på 2,2 prosent fra 2018 til i år, heter det i rapporten.SSB skriver videre at den svake krona legger til rette for økt rente- Den svake krona framover bidrar til økt eksport og lavere import som følge av høyere prisnivå i utlandet målt i norske kroner. Dermed bidrar den også til høyere BNP. Samtidig gir den svake krona høyere inflasjon. Begge deler trekker i retning av økt rente.


Les også