Handelsoverskuddet falt over 30 prosent

Den norske handelsbalansen var i februar ikke på langt nær like sterk som i samme periode i fjor.

Handelsoverskuddet i februar 2019 var på 15,8 milliarder kroner. Det er hele 35,2 prosent lavere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.Ifølge meldingen drives av mindre oljeeksport og høy importverdi.Eksporten steg 2,3 prosent (fra februar 2018) til 77,2 milliarder kroner.Råoljeeksporten falt 0,1 prosent fra (fra februar 2018) til 18,3 milliarder kroner.«Prisen på råolje endte på 547 kr fatet – opp 8,2 prosent fra februar i fjor. Antall eksporterte fat var 33,4 millioner, en nedgang på 7,7 prosent fra fjoråret», skriver SSB.Naturgasseksporten ble svekket 0,2 prosent fra samme periode i fjor, til 20,6 milliarder kroner. Fastlandseksporten utgjorde 37,8 milliarder kroner. Dette var en oppgang på 5,9 prosent fra august i fjor.Importen i februar steg hele 20,2 prosent til 61,4 milliarder kroner.«en kraftige veksten skyldes innførsel av metallvarer til utbygging av felt på norsk sokkel. Stor økning var det også i importverdien for industrimaskiner som gikk opp hele 30,6 prosent fra fjoråret til 7,4 milliarder kroner i februar», skriver SSB.Les mer hos SSB.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også