Industriproduksjonen falt

Ivan Kverme

Industriproduksjonen ble svakt svekket fra desember til januar.

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen falt 0,2 prosent fra desember 2018 til januar 2019.Produksjonen i norsk industri steg 1,3 prosent i perioden november 2018 til januar 2019, sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Over året steg industriproduksjonen 4,0 prosent.Ifølge SSB var det oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som sammen med papir- og papirvareindustrien bidro mest i negativ retning fra desember til januar.Næringsmiddelindustrien og bygging av skip og oljeplattformer hadde i samme periode tydelig vekst.Les mer hos SSB.


Les også