Inflasjonstall fra Sverige

Svenske konsumpriser steg ikke like mye som ventet i februar.

Næringsliv

Den svenske konsumprisindeksen med faste rentekostnader (KPIF) endte over året i februar opp 1,9 prosent.Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en oppgang på 2,0 prosent.På månedsbasis steg KPIN 0,7 prosent, mot en ventet vekst på 0,8 prosent.

sverige
konsumpriser
Nyheter
Næringsliv
Makro