Kronen gjør et hopp

Rentedommen sendte kronekursen rett opp.

Norges Bank besluttet i dag å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,0 prosent. Dette var helt i tråd med forventningene.Kronen styrket seg umiddelbart og gikk fra gårsdagens 9,7 kroner mot euro til 9,59 kroner.Mot dollar styrket kronen seg fra gårsdagens 8,49 til 8,41 kroner og mot pundet styrket den seg fra 11,20 kroner til 11,07 kroner på det sterkeste.Mot sveitserfranc styrket kronen seg fra onsdagens 8,57 kroner til 8,47 kroner. Utviklingen var tilsvarende sterk mot japanske yen.Følg valutakursene live Sterkere i årSå langt i år har kronen styrket seg og reversert svekkelsen fra desember. Det kan ha sammenheng med at rentedifferansen mot våre handelspartnere har økt og oljeprisen har steget.Norges Bank legger til grunn at en økt rentedifferanse fremover vil føre til at kronen styrker seg, men er usikre på hvor sterk denne effekten er, fremgår det av Pengepolitisk rapport 1/19. Utsikter til en økende rentedifferanse de neste par årene, tilsier en sterkere krone. At kronen er svakere enn det en historisk sammenheng med rentedifferanse og oljepris indikerer, trekker i samme retning. Samtidig har avviket mellom kronekursen og modellverdien vært både større og mer varig enn vi hadde sett for oss, fremgår det av den pengepolitiske rapporten.Denne erfaringen gjør imidlertid at Norges Bank legger til grunn litt mindre styrking av kronen enn i forrige rapport.Usikkerhet fremoverEn svakere krone enn tidligere lagt til grunn gir en sterkere kostnadsmessig konkurranseevne for norske eksportbedrifter og trekker i retning av økt nettoeksport. Svakere krone bidrar også til høyere inflasjon gjennom at importen av varer og tjenester blir dyrere. Det er usikkerhet om utviklingen i kronekursen, heter det videre.Og; Et økende rentenivå relativt til våre handelspartnere kan føre til større styrking av kursen enn vi ser for oss. Avtar usikkerheten internasjonalt, kan også kronen styrke seg raskere enn vi anslår. På den annen side kan vi ikke utelukke at kurssvekkelsen er mer varig, og at kronen vil holde seg svakere enn vi legger til grunn.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker