KjøpLogg inn

Lagmannsretten opphever ikke tilsidesettelsen av Eirik Jensens frifinnelse

Borgarting lagmannsrett har avslått Eirik Jensens krav om å omgjøre tilsidesettelsen av juryens delvise frifinnelse.

Publisert 7. mars 2019 kl. 17.00
Oppdatert 7. mars 2019 klokken 17.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 302 ord
Advokat John Christian Elden (t.h.) og Eirik Jensen i rettssalen. Ankesaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Borgarting lagmannsrett starter tirsdag.

Lagmannsrettens vurdering kommer etter at Høyesterett for seks uker siden sa at det ikke var noe i veien for at lagmannsretten kunne vurdere sin egen tilsidesettelse av juryens kjennelse som delvis frifant den tidligere politimannen.– Lagmannsrettens vurdering er den samme som tidligere: Alle tre dommere finner det utvilsomt at Eirik Jensen er skyldig i tiltalen post I, og at lagrettens kjennelse for så vidt gjelder spørsmål 1 bør settes til side, står det i beslutningen fra Borgarting som ble avsagt onsdag.Frifunnet for hasjinnførselI Borgarting lagmannsrett 28. januar ble Jensen frifunnet av juryen for anklagene om medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, men funnet skyldig i grov korrupsjon.De tre fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, noe som ble anket til Høyesterett. Jensens forsvarer, John Christian Elden, argumenterte blant annet med at tilsidesettelsen rimte svært dårlig med lagdommerens rettsbelæring.Høyesterett delte ikke Jensen og Eldens oppfatning og forkastet anken. Høyesterett understreket på den andre siden at det ikke var noe i veien for at lagmannsretten kunne omgjøre sin egen avgjørelse om å tilsidesette juryens kjennelse.Felles sakElden protesterte også mot at straffeutmålingsanken til Gjermund Cappelen skulle settes på vent og behandles samtidig med den nye ankesaken til Eirik Jensen. Han mente hasjsmugleren burde få sin pådømmelse i lagmannsretten uavhengig av Jensens sak.Heller ikke dette kravet har Elden fått gehør for av dommerne i lagmannsretten. I en egen beslutning, som også ble avgitt onsdag, peker de blant annet på at utfallet i Cappelens sak hviler på hvordan retten vurderer saken mot Eirik Jensen.– Utfallet i saken mot Eirik Jensen vil derfor kunne få helt sentral betydning ved bedømmelsen av Cappelens anke. Hensynet til at Cappelen skal få en reell og forsvarlig prøving av sine anførsler under straffutmålingen, tilsier etter lagmannsrettens syn at hans sak avgjøres samtidig med eller etter saken mot Eirik Jensen, skriver lagdommerne.