Rekordhøy kjøttproduksjon

Det har aldri vært produsert så mye kjøtt som i 2018. Økningen var størst i produksjonen av storfekjøtt.

Næringsliv

Produksjonen av storfekjøtt økte med 4,9 prosent i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå, skriver Nationen. Totalt ble det produsert 89.396 tonn storfekjøtt, noe som er det meste siden år 2000.I 2018 ble det produsert 352.000 tonn kjøtt av alle slag, noe som er en økning på 0,4 prosent fra året før.– Økningen skyldes i all hovedsak at tørken førte til fôrmangel, som gjorde at flere bønder så seg nødt til å sende mer store enn vanlig til slag, sier daglig leder Christian Anton Smedshaug i Agri analyse til avisen.Det forventes en lavere kjøttproduksjon i år, siden antallet storfe ble redusert med 9.000 dyr fra 2017 til 2018, fortsetter Smedshaug.Sauekjøttproduksjonen hadde en nedgang på 1,7 prosent i 2018 sammenlignet med året før. Fjærfeproduksjonen hadde en nedgang på 2,8 prosent.(©NTB)

kjøtt
kjøttproduksjon
ssb
Nyheter
Næringsliv