Riksbanken: Overraskende god økonomi

De svenske store foretakene er overrasket over at konjunktursituasjonen fortsetter å være såpass sterk som den er.

Publisert 26. mars 2019 kl. 11.06
Oppdatert 26. mars 2019 klokken 11.08
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 229 ord
Stefan Ingves. Foto: PONTUS LUNDAHL / Scanpix.
De store svenske selskapene er ifølge Riksbankens bedriftsundersøkelse overrasket over at den økonomiske situasjonen fortsetter å være like sterk som den er, går det frem av en melding fra tirsdag.- Så langt er det ingen klare tegn på at en bred tilbakegang vil være nært forestående. Men til tross for en fortsatt god situasjon, er man mindre optimistisk om den økonomiske situasjonen fremover, heter det.Riksbanken skriver at eksportindustrien drar fordel av vekstmarkeder og støttes av den relativt svake kronen. Også når det gjelder innenlandsøkonomien er etterspørselen generelt høy, selv om enkelte næringer og bedrifter opplever krevende tider. At man er mindre optimistisk om fremtiden, er i hovedsak knyttet til en tro på at økonomien ikke kan fortsette å være like sterk.- Den generelt sterke etterspørselen og stigende innkjøpskostnader innebærer at handel og selskaper som selger tjenester direkte til husholdninger, spesielt planlegger å heve prisene noe på ett års sikt. Samtidig fortsetter strukturelle endringer i detaljhandelen i retning av stadig mer nettbasert handel og mer konkurrerende nettaktører, noe som presser prisene ned, skriver Riksbanken i meldingen. De siste årene har produktivitetsveksten i Sverige og resten av verden vært svak i henhold til offentlig statistikk. Men selskapene i undersøkelsen gir et annet bilde av utviklingen, da de generelt opplever produktivitetsutviklingen de siste årene som god. Selskapene fremhever løpende forbedringer i arbeidsmetoder, arbeidsprosesser, logistikk og forretningsplanlegging som de viktigste faktorene bak høyere produktivitet.