Risikerer konkurs

Helseforening står i fare for å gå konkurs.

Hovedverneombud Einar Cyvin i Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) sier den økonomiske krisen er større enn noen gang og sier alle sparetiltak må til.Cyvin sendte mandag en intern epost hvor han advarer mot mulig konkurs, skriver Dagens Næringsliv. Der skriver han at krisen er større enn noen gang.– Toppledelsen har uttalt at de er forsiktig optimistiske for fremtiden, men alle innsparingstiltak som hittil er skissert, må gjennomføres om vi skal unngå konkurs. Tiltakene vil gå ut over enkeltansatte, og det blir en smertefull prosess. Denne gangen vil alle kunne bli berørt, skriver han.Cyvin vil ikke gå ut mot ledelsen og skriver at han ikke vil bruke ressurser på å fordele skyld.Interne beregninger viser at LHL ligger an til å tape en halv milliard kroner på tre år. Hvis snuoperasjonen lykkes, som innebærer kostnadskutt, utsette investeringer og lønnsfrysing, kan LHL tape 92 millioner kroner i år, skriver avisen.Kommunikasjonssjef Martin Steen stiller seg bak Cyvins syn på at det er en alvorlig situasjon.– Både ledelsen, tillitsvalgte og verneombud jobber dedikert og samvittighetsfullt for å sikre en bærekraftig drift av pasientorganisasjonen, LHL-sykehuset Gardermoen og våre klinikker rundt om i landet inn i 2020, 2021 og videre. Dette er en prosess som vil gå fram mot mai, sier han.(©NTB)