Ser lavere økonomisk vekst - store risikoer er tilstede

Ny rapport fra OECD

- Den globale økonomien sakker av, og store risikoer er tilstede, med en mye svakere enn ventet vekst i Europa, skriver OECD i en interimprognose onsdag.OECD spår nå en global vekst på 3,3 prosent i år og 3,4 prosent neste år. I novemberprognosen ventet OECD at BNP skulle vokse med 3,5 prosent i år og 3,5 prosent neste år. - De økonomiske utsiktene er nå svakere i nesten alle G20-land enn tidligere antatt. Sårbarheter som stammer fra Kina og den svakere europeiske økonomien, kombinert med en nedgang i handel og global produksjon, høy politisk usikkerhet og risiko i finansmarkedene, kan undergrave sterk og bærekraftig vekst i hele verden på mellomlang sikt, heter det i rapporten.OECD senker vekstprognosen for euroområdet kraftig. BNP ventes nå å stige 1,0 prosent i år og 1,2 prosent neste år. I november var prognosen en vekst på 1,8 og 1,6 prosent. Særlig senkes BNP-prognosen for Tyskland i 2019, med 0,9 prosentpoeng til 0,7 prosent, og for Italia senkes prognosen med 1,1 prosentpoeng til -0,2 prosent. For 2020 senkes prognosen med henholdsvis 0,3 og 0,4 prosentpoeng for Tyskland og Italia, til 1,1 og 0,5 prosent. Vekstprognosene for USA og Kina justeres noe mindre. For USA ventes nå en vekst på 2,6 prosent i 2019 og 2,2 prosent i 2020, mot 2,7 og 2,1 i november-prognosen. For Kina ventes en vekst på 6,2 prosent i 2019 og 6,0 prosent i 2020, mot 6,3 og 6,0 prosent i november-prognosen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også