Shoppingtall fra Storbritannia

Nøkkeltall fra Storbritannia tikker inn.

Sesongjusterte tall fra britiske statistikkmyndigheter viser at britisk detaljhandel, inklusive drivstoff, var opp 0,4 prosent i februar, sammenlignet med måneden før, og opp 4,0 prosent på årsbasis, ifølge vår finanskalender.Det var ventet at detaljomsetningen, inklusive drivstoff, ville være ned 0,4 prosent på månedsbasis, og opp 3,3 prosent på årsbasis.Eksklusive drivstoff steg detaljhandelen med 0,2 prosent på månedsbasis og 3,8 prosent på årsbasis.Det var ventet detaljhandelen eksklusive drivstoff ville falle 0,4 prosent på månedsbasis og stige 3,3 på årsbasis.