Slik blir den nye NRK-lisensen

Vil etablere faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK.

Den vil etablere faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og den direkte mediestøtten. Målet er å gi mottakerne mer forutsigbare vilkår og større selvstendighet, heter det i en pressemelding.Regjeringen oppretter et uavhengig mediestøtteråd for å sikre og styrke prinsippet om «armlengdes avstand».– I en tid med raske endringer er det avgjørende for mediebransjen at en ser de politiske virkemidlene i et helhetlig og langsiktig perspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).Presentert hos lokalaviseneHun presenterer fredag mediestøttemeldingen på årsmøtet til Landslaget for lokalaviser i Drammen.– Ved å samle mediestøtten i én ordning, legger vi til rette for mer forutsigbare rammer samtidig som vi styrker prinsippet om armlengdes avstand. Politiske avgjørelser om mediestøtte bør være tuftet på overordnede hensyn som ligger fast over flere år. Dette vil fremme balansen mellom nasjonale og lokale medier, mellom kommersielle og offentlig finansierte medier, og mellom etablerte og nye medier, sier Grande.OmfordelingI likhet med med Mediemangfoldsutvalget ønsker regjeringen å omfordele den direkte mediestøtten til fordel for lokale medier.«Lokale medier er viktige for lokaldemokratiet. Det er derfor viktig å beholde et finmasket nett av lokale nyhetsmedier, og regjeringen ønsker å satse på lokalt mangfold», heter det i pressemeldingen.Ifølge regjeringen er et nytt, supplerende mål for den direkte mediestøtten at den skal legge til rette for lokale medier i hele landet.«Regjeringen vil unngå «hvite flekker» geografisk ved å sørge for omfordeling til små, lokale aviser. Regjeringen vil starte omleggingen fra 2020 i dialog med bransjen. Fra 2021 vil Mediestøtterådet videreføre denne fordelingen», heter det.