Tunge tonn inn i vindkraft

INDUSTRI: Vindbransjen er blitt et av de viktigste markedene for hjørnestensbedriften Tizir i Hardanger. Oppimot halvparten av jernproduksjonen går nå til å lage vindmøller.

Næringsliv

TYSSEDAL, HORDALAND: – Det er veldig positivt for turistnæringen i regionen, men jeg har faktisk ikke vært på Trolltunga selv. Det er jo kanskje litt typisk når man bor såpass nærme, sier adm. direktør Per Øyvind Sævartveit på industriområdet til Tizir Titanium and Iron (TTI) i Tyssedal. Odda har lange industritradisjoner som strekker seg tilbake til 1800-tallet, men de seneste årene er vestlandskommunen trolig blitt mer kjent for nærheten til en av Norges mest fotograferte fjellformasjoner.Innimellom bratte fjell og smale veier, har dampen likevel steget ut av fabrikkpipene i flere generasjoner før Facebooks og Instragrams storhetstid.98 prosent eksportMer enn 98 prosent av produksjonen ved fabrikken i enden av Sørfjorden i Hardanger går til utlandet.– Herfra er det vel så naturlig å selge produktene til Sverige, Storbritannia og verden som til Østlandet. Det norske markedet er dessuten altfor lite, sier fabrikksjefen, som har skiftet til arbeidsantrekk og leder an rundt på fabrikkområdet. Smelteverket produserer titanholdig slagg og spesialråjern basert på mineralet ilmenitt.I løpet av et år produserer fabrikken rundt 230.000 tonn titanslagg og rundt 100.000 tonn råjern. Etter at det franske industriselskapet Eramet i fjor sommer overtok den australske gruvevirksomheten MDL, er Eramet nå eneeier av TTI.Det franske konsernet har også en ilmenittgruve i Senegal, som leverer råvarer til fabrikken.Produksjonen tilsvarer bare en marginal del av verdensmarkedet for råjern, men produktene er likevel helt avgjørende for at støperikundene skal få riktig kvalitet på sine produkter, ifølge Sævartveit.Tizir har rundt 300 forskjellige kunder fra hele verden og produktene er anvendbare i alt fra matlaging til malingsproduksjon. Titan-produktets største bruksområde er likevel som tilsetningsstoff i maling. Dette segmentet står for rundt 60 prosent av forbruket av titandioksid på verdensbasis, selv om kjemikaliene også kan finnes i plast, solkrem og fiskepudding.Jernet brukes blant annet i vindmøller, bildeler og verktøy. Mens titan-produktet leveres i pulverform, fraktes råjernet til støperier fra kaien i Tyssedal i blokker på rundt 10 kilo.– Dette er absolutt ikke snakk om hyllevarer, og alt lages tilpasset kundens behov. Generelt så er det få andre aktører i verden som lager akkurat disse produktene og i Europa er vi de eneste som har denne typen produksjon, sier Sævartveit.VindboomSlaggsalget til hjemmemarkedet er begrenset, men Tizir leverer råjern til gategodsprodusentene Ulefoss og Furnes, som blant annet bruker jernet i produksjon av kumlokk.Samtidig merker også Hardanger-fabrikken at det både i Norge og utlandet foregår en massiv utbygging av vindkraft. Finansavisen har tidligere omtalt flere store utbyggingsprosjekter i Nord-Europa.– Av jernet vi produserer, så går opp mot 50 prosent til produksjon av vindmøller, sier Jens Christian Børke, markedssjef for råjern.Jernet benyttes blant annet i navet og i flere av komponentene inne i den såkalte nacellen, det vil si der generatoren og gearkassen sitter.– Slike deler kan veie opptil 25 tonn, sier han, og legger til:– Vi har levert til vindmøller de 15 seneste årene. Det har vært en kraftig økning i leveranser til denne sektoren, frem til for et par år siden. Nå har markedet stabilisert seg, sier han.Han forklarer videre at jernet fra selskapet også finnes i motorblokker i bilene til Audi og i det havarerte skipet Helge Ingstad, samt søsterskipene.En av fordelene med at produktene er såpass spesialiserte, er at prisnivået typisk svinger noe mindre enn for andre, og enklere, jernprodukter, forklarer han.– Prisen på standard råjern styres i stor grad av prisene på skrapjern, og kan svinge ganske mye. Jernkvaliteten fra Tyssedal verdsettes i markedet og gir en høyere pris sammenlignet med standard råjern. Mange av TTIs kunder har behov for spesielt rent jern, sier Børke.– Ny oppturRegnskapet for 2018 er foreløpig ikke ferdigbehandlet, men etter det Finansavisen forstår skal det ikke være store avvik fra 2017-tallene.– Vi hadde en veldig solid opptur i 2012 og 2013, drevet av høyere priser på slagg og stor etterspørsel, før det kom en tilsvarende rask nedtur, sier markedsdirektør Jorulf Kyrkjeeide, før Sævartveit skyter inn;– I 2015 bidro ombyggingen av smelteanlegget til en driftstans som spiste opp marginene. Nå er vi på en ny opptur som følge av både høy etterspørsel og økte priser, og vi venter derfor bedre resultater for 2019 enn vi har hatt de seneste årene.  Regnskapstall (Tusen. kr)          2017       2016Driftsinntekter 1.025.686             883.661Driftsresultat     53.437   101.311Resultat før skatt             49.476   38.035Årsresultat         49.476   38.035Årsregnskapet for 2018 er ikke tilgjengelig.                          Produserer titandioksidslagg og spesialråjern av mineralet ilmenitt som råstoff. Slaggen selges i pulverform og kan videreprosesseres til bruk i maling, plast og papir, for å nevne noe. Råjernet finnes blant annet i vindmøller og bildeler.TTI er heleid av det franske industriselskapet Eramet, etter at det australske gruveselskapet MDL ble overtatt av Eramet i fjor sommer. Eramet har i tillegg en ilminittgruve i Senegal, som leverer det meste av råvarene til Tyssedal-fabrikken.TTI har 210 ansatte og fabrikken driftes på skiftordning døgnet rundt.Eksportprisen 2019 Eksportkreditt Norge, GIEK, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge jakter på Norges beste eksportbedriftPrisen har som formål å premiere norske eksportører som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom markeder ute, og deles ut på Eksportkonferansen 30. april 2019Juryen består av John G. Bernander (leder), Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Jan Christian Vestre.Juryen skal vektlegge ett eller flere av følgende elementer:- Eksportandel.- Lønnsomhet (Stamina over tid).- Innovasjon av produkt og marked.                      - Verdiskaping i Norge.De nominerteHvem    HvaCambi Group     Rensing av kloakkslamTizir Titanium & Iron      Produksjon av titanslagg og spesialråjernKommer              18. marsKommer              19. marsKommer              20. marsKommer              25. marsKommer              27. marsKommer              1. aprilKommer              2. aprilKommer              3. april

eksportprisen 2019
Nyheter
Næringsliv