Vil kaste ut aksjer verdt 70 milliarder

134 selskaper kan bli rammet.

Fredag ble det klart at regjeringen vil ta såkalte oppstrømsselskaper innenfor energisektoren ut av Oljefondet. Selskaper som blir klassifisert som oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russell vil bli tatt ut av Oljefondets referanseindeks og investeringsunivers.  Oppstrømsselskaper er selskaper som aktivt driver med leting og utvinning av olje. Integrerte oljeselskaper som ExxonMobil, BP og Shell står ikke på salgslisten.Selskapene regjeringen legger opp til å ta ut av fondet omfattet ved utgangen av fjoråret 134 selskaper med en samlet markedsverdi på om lag 70 milliarder kroner. Den totale markedsverdien på selskaper innen olje- og gassproduksjon i Oljefondets referanseindeks for aksjer ved utgangen av 2018 var rundt 293 milliarder kroner, hvorav integrerte olje- og gasselskaper utgjorde 223 milliarder kroner. Energisektoren favner bredt, også integrerte selskaper med virksomhet i hele verdikjeden og rendyrkede fornybarselskaper, skriver Finansdepartementet. -Alt tyder på at nesten hele veksten innen børsnotert infrastruktur for fornybar energi de neste ti årene vil drives frem av selskaper som ikke har fornybar energi som sin hovedvirksomhet. Det er en vekst fondet bør ha mulighet til å ta del i, sier finansministeren.