Advarsel: Manglende kontroll og uforsvarlig bemanning

Næringsliv

Norsk Medisinaldepot (NMD) hadde manglende internkontroll og uforsvarlig lav bemanning, konkluderer Statens legemiddelverk i en fersk tilsynsrapport.Det er til sammen begått åtte lovbrudd, konkluderer Legemiddelverket i rapporten . Tre av lovbruddene klassifiseres som kritiske, skriver Rogalands Avis , som først omtalte saken.– Det er summen av alle utilstrekkeligheter som er oppsiktsvekkende her. Avvik i denne størrelsesorden ser vi heldigvis ikke ofte, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.Pasientsikkerheten ikke ivaretattEtt av de kritiske avvikende handler om manglende internkontroll som har gått utover sikkerheten til flere pasienter. Selskapet får videre kritikk for å ha hatt uforsvarlig lav bemanning, og for at pasientens sikkerhet ikke er blitt tilstrekkelig ivaretatt når feildoseringer er blitt oppdaget.– Vi tar saken på største alvor, og vårt viktigste mål er å ivareta pasientsikkerheten. Vi oppdaterer fortløpende våre prosedyrer basert på innmeldte avvik, samt utbedrer våre arbeidsrutiner for å sikre og ivareta meldinger om endringer i multidose, skriver strategidirektør og pressekontakt Miriam Skåland i Norsk Medisinaldepot i en epost til NTB.Pasient ble akuttinnlagtDet oppsto store problemer etter at Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier apotekkjeden Vitus, overtok kontrakten om å levere ferdigpakkede medisindoseringer til 72 kommuner og 23.000 pasienter ved årsskiftet. Problemene var blant annet knyttet til manglende medisiner og utydelig merking.Avviket førte blant annet til at en mann i 80-årene med hjertesvikt og kols fikk store pustevansker og ble akuttinnlagt på sykehus etter at det manglet medisin i multidosen fra NMD.(©NTB)