Amerikansk økonomi overrasker

Nøkkeltall fra USA tikker inn. 

Foto: AP
Næringsliv

Foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA overrasker på den positive siden og steg 3,2 prosent i første kvartal 2019 målt i årlig takt.Det var ventet en vekst på 2,1 prosent, ifølge vår finanskalender.Dette var også første gang siden 2013 at BNP for første kvartal økte med tre prosent. Kjerne-PCE var opp 1,3 prosent i kvartalet, mot en ventet oppgang på 1,6 prosent.

usa
bnp
Nyheter
Næringsliv