Ansatte i privat sektor drikker mer på jobb

Jobber du i en privat bedrift i en stor by drikker du sannsynligvis mer alkohol enn hvis du jobber i en offentlig bedrift på bygda, ifølge en rapport.

En rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at forekomsten av drikking i arbeidstiden er dobbelt så høy i privat sektor sammenlignet med offentlig sektor, skriver Aftenposten.– Det er også en større andel ansatte i privat sektor som oppgir å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng, sier seniorforsker Inger Synnøve Moan ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved FHI til avisen.Forskerne bak studien fant også at ineffektivitet på jobb som følge av alkoholbruk var mer utbredt i privat sektor enn i offentlig sektor. I privat sektor var det ifølge studien en større andel som hadde større aksept for å drikke seg tydelig beruset i jobbsammenheng.Jobbrelatert drikking og negative konsekvenser av alkoholbruk forekommer hyppigst blant ansatte i forskningsbransjen, bank/finans og telekommunikasjon/IT, og sjeldnest blant ansatte i helse- og omsorgsbransjen, skriver avisen.Studien er basert på data innhentet årlig gjennom spørreskjema til et bredt utvalg arbeidstakere. 4.212 er deltok.(©NTB)


Les også